Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Arşiv | Web-TV | Sitene Ekle | Gazete 1.nci Sayfalar | KARTVİZİT REHBER Yeni |
  Ana Sayfa 
  Tüm Haberler 
  Meşaj Pano 
  Künye-İletişim 
  Foto Galeri 
  Üye Kayıt-Giriş 
  Şifremi Unuttum 
  Forum 
  Firma Rehberi 
  Seri İlanlar 
  Videolu Haberler 
ANA MENÜ
YENİ İLANLAR
   
» HASTANELERİMİZ


 ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜD.
 ZONGULDAK MERKEZ
 KDZ EREĞLİ
 ALAPLI
 DEVREK
 ÇAYCUMA
 GÖKÇEBEY
» HAVA DURUMU (Genel)

» E-DEVLET

 
» İNTERNET VERGİ DAİRESİ
 KİM KİMDİR
   
VİDEO GALERİ


 VİDEOLU HABER
 EREĞLİ
 ZONGULDAK
 ÇAYCUMA
FOTO SON EKLENEN
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
çekim: mustafa saral
 
   
YENİ FİRMALAR
Ana Sayfa » ZONGULDAK VE İLÇELERİ TANITIM » Kdz.Ereğli - >  
Kdz.Ereğli TARİHÇE

67haber.com

Tarihi 4 bin yıl öncesine giden Kdz.Ereğli ve çevresinden söz eden en eski kaynak, Homeros'un İlyada'sıdır (İliada). Homeros, Troya savaşlarına (İ.Ö.1200'ler) katılan Paflagonyalıların (Paphlagonia) bir bölümünün Pathenios (Bartın) çayı çevresinde Sesamos (Amasra),Kromna (Kurucaşile), Parthenios gibi kentler kurduklarını anlatmaktadır.Birçok mitolojik öykünün kahramanı olan Amazonlar, Kdz.Ereğli ve çevresinin (Heraklea-Sinope arası) bilinen ilk sakinleri olarak ifade edilir.Yine Kaskalar ve Kukonlar da Hatti ve Hititlerden sonra bu toprakların eski halkları olarak bilinmektedir.
Birçok yazılı kaynak ise Kdz.Ereğli'ye ilk yerleşenlerin Maryadinler olduğunu göstermektedir. Bölgenin uzun süre Mardinya (Mariandynia) olarak adlandırılması da bunu doğrulamaktadır. Maryandinler Ereğli'ye M.Ö.2400-2000
yılları arasında yerleşmişlerdir.Bu yıllarda Orta Avrupadan Anadolu'ya yapılan göç ve saldırılar Trova ve Sakarya
çevresini rahatsız etmiştir.Bu bölgede yaşayan Frak boylarından ayrılan Maryandinler kıyıya, Kdz.Ereğli'ye gelerek yerleşirler.
67haber.com
67haber.com Anadolu Mitolojisinde önemli bir yeri olan Herakles, yeraltı
ülkesi Hades'e, Kdz.Ereğli'deki Cehennemağzı mağaralarından inerek Kerberos'u yakalar ve yeryüzüne çıkartır. (M.Ö.13. yy) Herakleas'ın oniki işinden sonuncusu ve en zoru olan bu maceradan sonra Kdz.Ereğli'nin Maryandinya olan adı, "Herakles'in yurdu"anlamına gelen Herakleia olarak değiştirilir. Anadoludaki diğer Heraklia kentlerinden ayırmak amacıyla da "Karadeniz Ereğli" anlamına gelen Herakleia Pontika adı verilir. Kdz.Ereğli'nin çeşitli kaynaklarda geçen adları ise Herakleia Pontika, Eribolum,İribolum,Pundirekli, Bender
Ereğli ve Herakleia'nın türkçeleşmişi olan Ereğli.
İ.Ö.800-600 yılları arasında tüm karadeniz kıyılarında güneyden gelen İyonyalıların (İonia) kolonizasyonu yaşanmıştır. Kdz.Ereğli de bu dönemde İyon kolonizasyonu içinde yer almış ve otonom bir site olarak Megara - Boitiya (Boiotia) kolonisi olarak varlığını sürdürmüştür. Megarlar döneminde hızla gelişen Kdz.Ereğli; akropol,agora,rıhtım ve tapınak gibi birçok önemli yapı kazanmıştır. Bugün "Dökülü" diye anılan ilk yapay dalgakıran da, usta denizciler Megarlar tarafından yapılmıştır. Böylece doğal dalgakıranın içine ikinci bir dalgakıran yaparak küçük teknelerin kıyıya kolayca yaklaşması ve ticaretin canlanması sağlanmıştır.

İ.Ö. 700 'lü yıllarda tüm Anadoluda olduğu gibi bu bölge
de Kimmer savaşçılarının istila ve yıkımına uğramıştır.
Büyük karışıklıkların yaşandığı bu dönemde Kimmer yıkımından
sonra peşpeşe Lidya ve pers egemenlikleri kendini göstermiştir.
İ.Ö. 400'lerde bölgenin sakinleşmesiyle bağımsızlığını elde eden Kdz.Ereğli, Sesamos (Amasra) ve diğer bazı kıyı yerleşimlerini ele geçirmiş ve genişleme hareketini komşu bölgelere dek götürmek istemiştir.

67haber.com
Kdz.Ereğli'nin canlı hayvan, köle,tahıl ve salamura balık ticaretiyle de öne çıktığı bu
dönem Helen ordusundan oluşan Onbinlerin kente girmesine dek sürer. Kente fazla zarar vermeyen Onbinler kısa süre sonra yollarına devam ederler.Onbinlerden sonra kentte büyük
bir isyan yaşanır. Gemi ve toprak sahiplerinin azgın sömürüsüne isyan eden yoksul halk ve köleler kentin pekçok yerini ele geçirirler. İsyanı bastırmak için çağrılan Megaralı Klearhos isyancılarla anlaşarak yönetime el koyar ve hemen ardından yoksulları koruyan yasalar çıkartır.Tarih Klearhos'u kütüphaneyi ilk kuran kişi olarak da tanımıştır.
67haber.com İ.Ö. 364 yılında Tiranlığını (Tyran=diktatör) ilan eden Klearhos'un egemenliği Büyük İskender'e kadar sürer.Kdz.Ereğli, İskender'in İ.Ö.323 yılında ölümü üzerine yeniden bağımsızlığını kazanır.Bu dönemde Kdz.Ereğli'den yetişerek Atina'ya giden Heraklides, Eflatun'un öğrencisi olur; onun ölümünden sonra Akademiyi yönetir.Pandomim de yapan Heraklides bilim adamı ve edebiyatçıdır. Ayrıca dünyanın döndüğünü söyleyen ilk kişidir.Uzun süre Tiranlık
ile yönetilen Kdz.Ereğli, Ksenefon zamanında önemli bir gemicilik merkezi olarak öne çıkarken Kallatis ve Khersonessos adlı ikide koloni kurmuştur.Kdz.Ereğli, gelişimine paralel olarak İ.Ö 4. yy.lın
ilk yarısında gümüş sikke basımına başlamıştır.
İ.Ö. 266 yılında, Kdz.Ereğli'nin de içinde yer aldığı koloni ve prenslikler, Bitinya krallığı
ile anlaşarak bölgeyi ele geçiren Pontus Krallığının egemenliğine girmiştir. Böylece Bölgede
İyon dönemi sona ererken, İ.Ö.70'e dek sürecek olan Pontus dönemi başlar. Pontus dönemi,
tüm bölgede (Paflagonya) olduğu gibi Kdz.Ereğli'de karışıklık ve yıkımlarla geçmiştir.
Kentler yıkılmış pek çok değerli eser yok olmuştur. Kdz.Ereğli bu dönemde Mısır ve
Galatya kuşatmalarının yanı sıra kısa süreli Pontus işgali de yaşamıştır.
67haber.com Kdz.Ereğli tarihindeki en büyük katliamı ve yıkımı İ.Ö.70 yılındaki Roma işgalinde yaşamıştır.Romallılar İon döneminden kalma tüm yapı ve eserleri yok ederken Herakles'in altın heykelini de Roma'yaa götürmüşlerdir.Bölgedeki nüfuzlarını güçlendirmek isteyen Romalılar farklı bir idari örgütlenmeye giderek Pontus-Bitinya-Paflagonya aki kentleri birleştirerek merkezi Sesamos olan bir Genel Valiliğe başlamışlardır.Kdz.Ereğli de valiliğin önemli kentlerinden biri olmuştur.
Kdz.Ereğli İ.S.100 lerde yeniden inşa edilmiştir. Roma tarzında yeniden
kurulan kentte surlar güçlendirilmiş, tersaneler kurulmuş, su kemerleri ve sarnıçlar yapılmış, birçok binanın yanı sıra Kdz.Ereğli'yi çevreye bağlayan
yollar yapılmıştır.
İ.S. 1. yy. 'da Kıbrıs'tan gelen İsa (A.S)'nın ilk ve oniki havarisinden biri olan Andreas, Cehennemağzı mağaralarını dinsel öğreti ve törenlerini uygulamak amacıyla kutsal ibadet merkezine dönüştürmüştür.
Cehennemağzı mağaraları ilk kiliselerden biri olurken Kdz.Ereğli de Hristiyanlığın gizli merkezlerinden biri haline gelir. Romalılar, Hristiyanlara büyük baskılar yapmalarına karşın İ.S.4.yy.'lın başlarında bu dini serbest bırakmışlardır.
67haber.com
Ayrıca Roma döneminde devrinin en ünlü Pandomim sanatçısı Krispos Kdz.Ereğli'ye gelmiş ve yerleşmiştir. 29 yaşında ölene kadar Diyonisos şenliklerinde gösteriler yapmıştır.O dönemde Kdz.Ereğli, İzmit ve İznikle birlikte pandomim gösterilerinin yapıldığı Anadolu'daki üç önemli yerleşim biriminden biridir.395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Kdz.Ereğli, Doğu Roma (Bizans) yönetimine kalır ve durum 1300 yılına dek sürer. Bizans döneminde dini yapısıyla öne çıkan Kdz.Ereğli Metropolitik haline gelmiştir.Ortadokslar
da patrikten sonra gelen en yüksek din adamları metropolitlerce yönetilen kentte çeşitli kiliseler
inşa edilmiştir. Yaklaşık yüz yıl Trapezos (Trabzon) ile birlikte Karadeniz'in en önemli iki kıyı kentinden biri olan Kdz.Ereğli, Bizansın gerilemesiyle birlikte hinterlandının (ardülkesi) zayıf olmasının da etkisiyle iyiden iyiye geriledi. 536 yılında Amasra ile birlikte önemini yitirerek piskoposluk düzeyine inen Kdz.Ereğli, 800-900 yılları arasındaki Abbasi saldırıları sırasında yenniden imparatorluğun gözdesi olmuştur. 1300 yılında Cenovalıların eline geçen kdz.Ereğli
yüz yıl aynı konumda kalmıştır. Bu durum moğol saldırıları sırasında da değişmemiştir.

ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDA KDZ.EREĞLİ'NİN TÜRK EGEMENLİĞİNE GEÇİŞİ

Pervaneoğullarından Gazi Çelebi, Orhan Gazi, Sultan Beyazıt'a bağlanmaktadır.Eldeki verilere göre Türklerin 14. yy. lın ortalarından itibaren
kdz.ereğli'de boy gösterdikleri ve 15. yy. lınhemen başlarında egemenlik kurdukları
kesindir. Kdz.Ereğli'nin Türkleşmesini sağlayanlar ise 1330 'lar da Orhan Gazi'nin
yolladığı ve en ünlüleri Seyyid Nasrullah Efendi (Hacı Baba) olan dervişlerdir.
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra (1453) Kdz.Ereğli, önemini daha da yitirmiştir. Bu dönemde Kastamonu ilinin Bolu Sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Kdz.Ereğli, bu konumunu dörtyüz yıl sürdürmüştür. 1829 yılında Kestaneci köyünden
Uzun Mehmet'inNeyren deresinin Köseağzı mevkiinde taşkömürü bulmasıyla birlikte Kdz.Ereğli'nin kaderi de değişmiştir. 1848 yılında Kandilli yöresinde başlayan kömür işletmeciliği giderek Kozlu ve Zonguldak'a kaymıştır. Uzun yıllar kömür işletmeciliğinin merkezi olan Kdz.Ereğli'deki en önemli gelişme ise 1867 tarihli Dilaver Paşa
Nizamnamesi ile Kdz.Ereğli'ye bağlı 14 köyün halkına sakat ve hastalar hariç, 13-50 yaş arası, madenlerde çalışma zorunluluğu getirilmesidir. Bu uygulama 1880 'li yılların
sonunda kaldırılmıştır.
Kdz.Ereğli'de Belediye Teşkilatı da 1880 yılında kurulmuştur. Sonraki
yıllarda da gelişmesini sürdüren Kdz.Ereğli, 1918 tarihli " Müstakil Bolu Sancağı
Salname-i Resmiyesi " ne göre 1227' si gayrimüslim olmak üzere toplam 42 bin nüfusa ulaşmıştır. 8-18 Haziran 1920 tarihleri arasında kısa süreli olarak Fransız işgaline
uğrayan Kdz.Ereğli, Kurtuluş savaşı'ndaki tek deniz çarpışmasına da sahne olmuştur.
23 Ocak 1921 tarihinde İstanbul'dan kaçırılıp Kdz.Ereğli'ye getirilen Alemdar gemisine Fransız gambotundan açılan ateş sonucunda Recep Kahya şehit düşmüştür.
Cumhuriyet'in ilanından sonra Kdz.Ereğli'deki gayrimüslim azınlık
(Rumlar) Lozan Antlaşması çerçevesinde mübadeleye tabi tutulmuşlardır. O tarihten sonra Kdz.Ereğli'ninticaret yaşamı Rumlardan yerli halka geçmiştir. Kdz.Ereğli, yapımına 1961 yılında başlanan; 15 Mayıs 1965 'de işletmeye açılan Ereğli Demir
Çelik fabrikaları ile gelişme hızını en üst düzeye çıkartmıştır.
Bugün merkez nüfusu
70 bini aşan Ereğli; limanı, ticari hacmi, sanayisi ve sosyal yapısı ile Türkiye'nin en gelişmiş ve en modern kentlerinden biridir.
EN GÜZEL GÜNLER SİZLERİN OLSUN
 
 
  LİSTE HİT  
Kdz.Ereğli TANITIM 7658  
kdz.Ereğli HARİTA 9936  
Kdz.Ereğli TARİHÇE 7306  
Kdz.Ereğli İKLİM VE COĞRAFİ DURUM 8477  
Kdz.Ereğli KÜLTÜR Osmanlı Çileği ve Festival 12371  
Kdz.Ereğli TURİZM 11249  
       
 
Tüm hakları 67HABER e aittir.

   
 SON EKLENEN KARTVİZİTLER
Kartvizit reklam vermek için iletişim formunu kullanabilrsiniz.
DİDETA PC COLOR DEVREK ERAY İNCİRCİOĞLU
ÇELEPÇİLER SÜRÜCÜ KURSU KDZ EREĞLİ
ÇİFTGÜLLER METAL KDZ EREĞLİ FARUK ve CEM GÜL
COŞKUN TAŞDELEN SERBEST MUHASEBECİ KDZ EREĞLİ
GÜL YAPI KDZ EREĞLİ
BAŞAK TAVUKÇULUK KDZ EREĞLİ CEMİL KALINBAÇOĞLU
ARTI EMLAK ARSA OFİSİ KDZ EREĞLİ İZZET ADIYAMAN


Hay&NS web katalogları